Sluit aan bij de Smart Energy Community
voor woningen en bedrijfsgebouwen
 


Waarom een Smart Energy Community?
Slimme energiediensten nemen de komende jaren een vlucht. De gebouwde omgeving zit volop in een transitie, het aantal daken waarop zonnestroom wordt opgewekt groeit gestaag, en er staan steeds meer elektrische auto’s in de straat. Zonnestroomsystemen, warmtepompen en laadpalen vragen om slimme aansturing. En ook de slimme inzet van batterijen wordt steeds belangrijker. Dit alles vraagt om een nauwere samenwerking tussen bedrijven uit de energiesector, installateurs en leveranciers van gebouwsystemen, en de eigenaren en gebruikers van gebouwen. 

TKI Urban Energy en Flexiblepower Alliance Network (FAN) nodigen daarom iedereen uit die actief is in, of meer wil weten over de wereld van energieflexibiliteit voor woningen en bedrijfsgebouwen, om zich aan te sluiten bij de Smart Energy Community voor woningen en bedrijfsgebouwen.

Binnen de community kan actief kennis worden uitgewisseld over wat er nu al mogelijk is en welke kansen er in het verschiet liggen. We bespreken ontbrekende puzzelstukjes en nieuwe mogelijkheden voor innovatie. Natuurlijk biedt dit de mogelijkheid om gezamenlijk business te creëren. 

Vervolg op de webinarreeks 'Build together!'
I
n verband met de huidige coronamaatregelen zal deze community vooralsnog niet fysiek samenkomen. De Smart Energy Community hebben we daarom vooralsnog in de vorm van een webinarreeks gegoten. Wij hopen op deze digitale manier een stevige, waardevolle community te kunnen bouwen.

In het najaar van 2021 verwachten we voor het eerst fysiek bij elkaar te kunnen komen. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier uw e-mailadres achter.

Voor vragen hierover kunt u zich richten tot Maarten de Vries, programmamanager smart energy systems bij TKI Urban Energy: maarten@tki-urbanenergy.nl.