Het doel van de community is om alle actoren bij elkaar te brengen die zich bezighouden met, of meer willen weten van energieflexibiliteit voor woningen en kantoren. Binnen de Smart Energy Community kan actief kennis worden uitgewisseld over wat er nu al mogelijk is en welke kansen er in het verschiet liggen.